Restaurangen är stängd tills vidare p.g.a. sjukdom.