Bygd med monterinsfärdigt timmer från Dalarna efter ritning av Ingenjör Åke Sjöman, Nynäshamn. Invigd 1943.

Tillbygd 1981 med arkiv och utställningslokal för Nynäshamns historia

Built with ready-to-assemble timber from Dalarna according to a drawing by Engineer Åke Sjöman, Nynäshamn. Inaugurated 1943.

Added in 1981 with archive and exhibition space for Nynäshamn's history

History.jpg